Onze buitenbanen

Op ons park hebben wij banen van het baantype: Kunstgras. Deze banen bestaan uit een kunstgrasmat die is opgevuld met kwarts zand. De geschikte schoensoort voor deze banen zijn gewone “kunstgras tennisschoenen”.

 

Enkele kenmerken van kunstgras

 • De banen hebben een goed dempend vermogen waardoor minimale vermoeidheidsverschijnselen ontstaan.
 • Kunstgras is vriendelijk voor spieren en gewrichten.
 • Na regen kan de baan weer snel worden bespeeld.
 • Men kan het gehele seizoen doorspelen. ‘s Winters doortennissen is vaak mogelijk. Waarmee moet u rekening houden als u de baan betreedt;
  • Als er grote of kleine plasjes op de baan staan mag er niet worden gespeeld. De baan mag een half uur na het verdwijnen van de laatste plas pas weer bespeeld worden.
  • Er mag niet worden 'gesleept' om plassen te verspreiden.
  • Als in de winter de toplaag net is ontdooid mag niet worden gespeeld. In dit geval zal door de Park/Baan commissie worden aangegeven wanneer de baan weer bespeeld mag worden.

 

Park- en baanreglement

 • De ledenpas is strikt persoonlijk, herkenbaar aan pasfoto en naam. U dient altijd met een geldige speelpas af te hangen. Zonder pas hebt u geen speelrecht.
 • De tennisbanen mogen uitsluitend met ‘normale’ tennisschoenen worden betreden.
 • De spelers/speelsters dienen gekleed te zijn in tenniskleding.
 • Binnen de omrastering van het park mag geen gebruik gemaakt worden van fietsen of andere soortgelijke vervoermiddelen zoals bromfietsen, scooters, kinderfietsen, skates en dergelijke.
 • Er mogen geen fietsen op het terras worden geplaatst. Zij dienen in de daartoe bestemde rekken te worden geplaatst.
 • De leden zijn altijd verplicht toezicht te houden op de door hen meegenomen kinderen. Zij dienen er voor te zorgen dat deze kinderen anderen geen overlast bezorgen, noch schade veroorzaken.
 • Niet-tennisspelende kinderen mogen niet op de banen komen.
 • Honden moeten aan de lijn en mogen niet op de banen.
 • Tennislessen mogen alleen worden gegeven door de vereniging aangestelde tennisleraren.
 • Men is verplicht gevallen van beschadiging van banen, netpalen, netten, meubilair of andere eigendommen van de vereniging meteen aan het bestuur of de park/baancommissie te melden.
 • De vereniging neemt geen verantwoording voor verloren eigendommen van spelers, speelsters of bezoekers.
 • De leden van de ParkBaan-commissie zijn verantwoordelijk voor de banen. Zij zijn dan ook gerechtigd banen, indien nodig, te sluiten.

Niet toegestaan zijn gedragingen die naar oordeel van het bestuur in strijd zijn met de goede orde zoals o.a.:

 • hinderlijk en onbehoorlijk optreden,
 • het, zonder overleg met het bestuur, maken van muziek,
 • het spelen met tennisballen in de kantine of op het terras,
 • het belopen van taluds en beplanting,
 • het beklimmen van muren en omrastering,
 • het springen over de hekken en het springen en/of stappen over de netten,
 • het verontreinigen van de banen of het bijbehorende terrein,
 • het meenemen van glaswerk, sigaretten, hete voorwerpen of hete vloeistoffen op de banen,
 • terrasmeubilair mee te nemen naar de banen.
 • Het op het terras of in de kantine nuttigen van zelf meegenomen snacks, maaltijden en dranken.

Ieder lid wordt geacht met deze ‘speelregels’ bekend te zijn. In gevallen waarin de regels niet voorzien, beslist het bestuur.

Verantwoordelijk voor de normale gang van zaken bij de vereniging Tennis Centrum Daalmeer zijn:

 • alle leden van Tennis Centrum Daalmeer met in het bijzonder, het bestuur.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 72 582 3741

Groene Voet Alkmaar

Klaas Bootpad 4-6
1827 CX Alkmaar

KVK-nummer

40636741